Паркет

паркет рибя кост

Дюшеме

ПАРКЕТ 007

Стъпала

stapala

Екобрикети

Екобрикети2

Пелети

пелети

Фирмата произвежда пълната гама дъбов паркет тип „рибя кост“ и тип „Дюшеме“ с ширина от 4 см до 15 см, с дължина от 200мм до 1500 мм и дебелина 18 мм и 20 мм.

І. Паркети тип „рибя кост“

ІІ. Едро-габаритен дъбов паркет тип „дюшеме“

ІІІ. Заготовки за стъпала от цели елементи и сглобени елементи

ІV. Съпътстващи производства

1. Екобрикети

2. Пелети

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ДЪБОВ ПАРКЕТ

/ ПАРКЕТ С ШИРИНИ 50,60 И 70 мм И ДЪЛЖИНИ 250,300 И 350 мм/

EXTRA - Равномерна радиална структура, породена от естествения растеж.Не се допускат чепове, беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

A1 /първо качество/- Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Не се допускат чепове, беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

АВ   /второ качество/ –Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Не се допускат зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

Допускат се чепчета “очички” до 2-3 мм /за ширина 50, 60 и 70 мм/.

Беловина до 5%.

СЕЛЕКЦИЯ ВІ – Равномерна радиална и тангенциална структура на дървесината породена от естественния растеж.

Несе допускат чепове, зачеквания и груби различия-тъмни петна в цвета на дървесината.

Позволено е наличие на беловина   и разноцветия близки до естествения цвят на дъба.

RUSTIK /трето качество/ - Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Допускат се малки зачеквания и различия в цвета на дървесината, здраво сраснали и тъмни чепове до 10 мм/за ширина 50, 60 и 70 мм

Беловина до 10%.

Дървото е естествен продукт и оправдава появата на цветови разлики.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ДЪБОВО ДЮШЕМЕ

/ДЪБОВО ДЮШЕМЕ С ШИРИНИ 70,80,90,100,120 И 130мм И ДЪЛЖИНИ ОТ 400 – 1500 мм/

EXTRA - Равномерна радиална структура, породена от естествения растеж.Не се допускат чепове, беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

A1 /първо качество/- Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Не се допускат чепове, беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

АВ   /второ качество/ –Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Не се допускат беловина,зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.

Допускат се чепчета “очички” до 2-3 мм/за ширина 70, 80 и 90 мм/, до 4-5мм /за ширина 100 мм/ и до 10 мм/за ширина 120 и 130мм/.

ВІ /второ качество/ - Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Допуска се беловина до 10 % и чепчета «очички» до 2-3 мм /за ширина 70,80,90мм/ до 4-5мм /за ширина 100мм/ и до 10мм /за ширина 120 и 130мм/

NATUR-Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Допускат се различия в цвета на дървесината и здраво сраснали и тъмни чепове до 4-10мм /за ширина 70, 80, 90 и 100 мм/ и до 35мм/за ширина 120 и 130мм/.

Не се допуска беловина.

RUSTIK- Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж.

Допускат се различия в цвета на дървесината, здраво сраснали и тъмни чепове до 20 мм/за ширина 70, 80,90 и 100 мм/ и до 45 мм/ за ширина 120 и 130 мм/.

Беловина до 10%.

Дървото е естествен продукт и оправдава появата на цветови разлики.