І. Основно производство

Паркети –дъб и ясен

-рибя кост

-дюшеме

-стъпала

ІІ. Съпътстващи производства

  • Екобрикети, изцяло дървесни – без примеси и слепващи вещества /сертификат от анализна лаборатория/
  • Пелети /сертификати от анализна лаборатория/

1. Дървесни

2. Слънчогледово – дървесни

3. Само слънчогледови